Thuiswerken

In het Arbobesluit staat een omschrijving van plaatsonafhankelijk werken (artikel 1.43 lid 1 en 2). Het gaat om een werknemer die arbeid verricht in een woning of andere plaats die niet de arbeidsplaats van de werkgever is. Hierna zal ik het thuiswerken noemen. De werknemer bepaald de plaats van werken niet zelf; de werkgever zal toestemming moeten geven. Dit kan bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst (denk aan een thuiswerkregeling), maar ook op een later moment.

Er zijn in het Arbobesluit bepalingen op thuiswerkers van toepassing verklaard. De regels met betrekking tot beeldschermwerk of ergonomie gelden bijvoorbeeld ook voor thuiswerkers (artikel 1.47 Arbobesluit). Uit dit gegeven en het feit dat artikel 5 van de Arbowet spreekt over ‘de arbeid’, volgt dat de werkgever verantwoordelijk is voor thuiswerkplek en er een RI&E gemaakt moet worden. Er dient dus een inschatting gemaakt te worden over de risico's die het thuiswerken met zich meebrengt.
Om inzicht te krijgen in de thuiswerkplek kan een werkgever:
-  de thuiswerkplek voor de werknemer inrichten
-  de thuiswerkplek laten checken door een deskundige (op basis van een foto)
-  de thuiswerkplek laten checken door de werknemers zelf (op basis van een checklist)

Het laten checken door een deskundige op basis van een foto raad ik af. Uit ervaring kan ik zeggen dan van alleen een foto weinig afgelezen kan worden. Of een werkplek goed afgesteld staat voor een werknemer is het noodzakelijk de werkplek te zien en de werknemer te bevragen. Dit kan via beeldbellen of via een bezoek.

Met dank aan de Arbowetweter

 

Terug naar Wet- en Regelgeving